گروه تولیدی و بازرگانی  اتحاد طلایی آسیا (A.G.U)

گروه تولیدی و بازرگانی اتحاد طلایی آسیا (A.G.U) در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسید و از آن زمان همراه با دیگر شرکتهای گروه (فنرلول ایران و کرن لیبرز پارس) در زمینه تامین و تولید قطعات خودرو فعالیت می نماید.

طیف وسیعی از قطعات و کالاهای با کیفیت

ایـن شـرکت با اسـتفاده از تجـارب و تواناییهای کارشناسـان خـود بهتریـن و بـا کیفیت تریـن قطعـات را در یـک مجموعـه جمـع آوری نمـوده و بـرای عرضـه در اختیـار نماینـدگان اسـتانی قـرار میدهـد تـا مشـتریان گرامـی بـه بهتریـن لـوازم یدکـی دسترسـی داشـته باشـند.

 • سنسورها و قطعات برقی
 • کابل ها
 • سرپلـوس ها و مشعلی
 • قطعات لاستیکی
 • قطعات سوخت رسانی
 • درب رادیاتور و ترموستات ها
 • آینـه ها
 • قطعات جلوبندی و انتقال قدرت
 • شیلنگ ها
 • فنــــرهـا
 • قطعات موتوری
 • سیستم ترمز
 • توپی چرخ ها
 • کمربند ایمنی
 • واتر پمپ ها و اویل پمپ ها
 • واشرها
 • کاسه نمدها
افتخار ما این است که  با شرکتهای خودرو ساز داخلی کار می کنیم
8
4
16
15