روش‌های ارسال

روش‌های ارسال قطعات خودرو:

شرکت اتحاد طلایی آسیا جهت ارسال سفارش نمایندگان خود مطابق با تعهداتی که هنگام عقد قرارداد با نماینده صورت می‌پذیرد، اقدام خواهد نمود.

همچنین در صورتی که سفارش نمایندگان به حجم خاصی از توافقات انجام شده برسد، هزینه حمل و نقل رایگان بوده و شرکت اقدام به پرداخت آن خواهد نمود.